دوره آموزشی آشنایی با چگونگی مذاکرات و تعاملات بین‌المللی
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌کند

دوره آموزشی آشنایی با چگونگی مذاکرات و تعاملات بین‌المللی

دوره آموزشی آشنایی با چگونگی مذاکرات و تعاملات بین‌المللی دوشنبه ۱۱ دی‌ماه در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌شود.

دوره آموزشی آشنایی با چگونگی مذاکرات و تعاملات بین‌المللی از ساعت ۸ تا ۱۶ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با هدف ارتقای توان علمی و عملی مدیران و کارشناسان مراکز رشد فناوری و حول محورهایی چون مفاهیم، ارایه خدمات و بایدها و نبایدها در تعاملات بین‌المللی‌سازی پارک‌های علم و فناوری، برگزار می‌‌شود.

در این دوره علی قربانخانی به تعریف تجارت بین‌الملل، الزامات و تعاملات بین‌المللی، مذاکرات بر اساس قراردادهای تجاری بین‌المللی و روش‌های ارزیابی شریک تجاری خواهد پرداخت.

دوره یک روزه آشنایی با چگونگی مذاکرات و تعاملات بین‌­المللی برای اعضای هیات مدیره، سهامداران و کارشناس بازرگانی شرکت‌های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی رایگان است.

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با هدف ارتقای توان مدیریتی مدیران، افزایش توان رقابت در بازارهای هدف و آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی، کار و بیمه، مدیریت پشتیبانی واحدهای فناور دوره ­های آموزشی مختلف را در حوزه­ های مدیریت، بازاریابی و بازرگانی، قوانین بیمه و مقررات کار، امور مالی و مالیاتی و امور حقوقی برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان برای نام‌نویسی باید به سایت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مراجعه کنند.