شعار شهر شیشه‌ای و بدون فساد در «شهر هوشمند» قابل تحقق است
شهردار تهران

شعار شهر شیشه‌ای و بدون فساد در «شهر هوشمند» قابل تحقق است

شهردار تهران با بیان اینکه شهر هوشمند پیامد طلایی برای نظام، حکومت و شهروندان دارد، گفت: با ایجاد شهر هوشمند می‌توان شعار شهر شیشه‌ای و شفاف بدون فساد را محقق کرد و به عدالت اجتماعی و نظام مبتنی بر عدالت دور از فساد دست پیدا کرد.

محمدعلی نجفی در سومین کنفرانس ملی شهر سایبری با بیان اینکه حیات بشر از بدو تاریخ همواره در حال تغییر و تکامل بوده است، گفت: در سال‌های اخیر با تحولاتی مواجه شده‌ایم که می‌توان گفت این سرعت در هیچ برهه‌ای از زمان به این حد نبوده تا جایی که در فاصله کوتاه زمانی تحولات زیادی در نوع زندگی بشر ایجاد شده است.

او با بیان اینکه همه زندگی انسان تحت تاثیر سیستم سایبر و فضای هوشمند است بیان کرد: این تحولات و تکامل اطلاعات اداره شهرها را تحت تاثیر قرار داده و مدیریت شهری و زندگی شهری بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این سیستم قرار گرفته‌اند. عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی پرکاربردترین عناوینی است که در حال حاضر برای تبیین شرایط کنونی جوامع بشری استفاده می‌شود.

شهردار تهران با بیان اینکه تحول شگرفی که در فناوری اطلاعات ایجاد شده به دامنه اقتصاد نیز وارد شده است گفت: مفهوم اقتصاد اطلاعاتی در دنیا مطرح شده است و اساسی‌ترین فکر این است که امروزه منبع تولید ثروت در دنیا خلق دانش مدیریتی جدید و کاربرد آن در زندگی انسان است. همچنین ابعاد اجتماعی و فرهنگی تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته و افزایش حیرت‌آور اطلاعات و پردازش آن باعث ایجاد خرده‌فرهنگ‌های جدید از یک سو و همگرایی فرهنگ‌ها از سوی دیگر شده است. همچنین منجر به تهاجم اطلاعات به قلمروی زندگی خصوصی افراد شده است و همه این‌ها نشان می‌دهد که انسان باید خود را با فناوری اطلاعات هماهنگ و مسلط بر آن کند تا بتواند به نحو احسن از آن استفاده کرده و آرامش و آسایشی را که در حیات بشری است از این طریق دنبال کند.

شهردار تهران با بیان اینکه زندگی شهری و مدیریت شهری بیشترین تاثیر را از فناوری اطلاعات گرفته، گفت: واژه شهر هوشمند یک هدف قابل دسترس در بسیاری از شهرهای دنیا است که دنبال می‌شود. شهری که با اتکا به زیرساخت‌های گسترده فناوری اطلاعات بتواند خدمات مدیریتی را تضمین کند و بسیاری از شهرهای دنیا توانسته‌اند این شهر هوشمند را یک راه‌حل عمومی در دنیا برای مدیریت شهری مطرح کنند و این امیدواری را ایجاد کند که بر اساس آن بتوان یک شهر پایدار را محقق کرد.

او با تاکید بر اینکه برنامه استقرار شهر هوشمند باید متناسب با اکوسیستم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه‌ای تعیین شود گفت: در استقرار شهر هوشمند نباید به دنبال یک نسخه جهان شمول بود و یک فرمول عمومی را مطرح کرد و باید راه‌حل گرایی در ارتباط با مسایل خاص هر شهر به‌عنوان طراحی شهر هوشمند مدنظر قرار گیرد و باید مسایل اصلی شهر را شناسایی و متناسب با آن به دنبال راه‌حل‌های علمی بود. اگرچه علم جهان شمول است اما باید این عمل در خدمت مسایلی باشد که امروزه در شهر تهران وجود دارد.

نجفی با بیان اینکه برای رسیدن به شهر هوشمند مدیریت یکپارچه شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است تاکید کرد: فعالیت‌های شهر هوشمند نیاز به دسترسی فرامین اجرایی و زیرساخت‌های کلیدی‌ای دارد که در مجموعه مدیریت یک شهر هوشمند مورد نیاز است. وقتی مدیریت یکپارچه شهری حاکم باشد به‌طور مسلم ایجاد شهر هوشمند ممکن‌تر می‌شود.

شهردار تهران ادامه داد: اگر بخواهیم ابزار شهر هوشمند را در شهر محقق کنیم نیازمند مدیریت یکپارچه شهری هستیم و در حقیقت این دو روی یک سکه هستند. به این معنی که وقتی شهر هوشمند ایجاد می‌شود دسترسی به مدیریت یکپارچه آسان‌تر شده و در مقابل وقتی مدیریت یکپارچه شهری حاکم باشد ایجاد و استقرار شهر هوشمند راحت‌تر خواهد بود.

به گفته نجفی رسیدن به شهر هوشمند جز با مشارکت مستقیم شهروندان قابل کسب نیست و مجموعه داده‌هایی که از شهروندان به دست می‌آید و تعامل آن‌ها و همچنین تاثیراتی که شهروندان از مدیریت شهری می‌گیرند مدل نهایی شهر هوشمند را می‌توان طراحی کرد.

او ادامه داد: شهروندان سلول بنیادین زیست شهر هوشمند هستند و بدون آگاهی شهروندان نمی‌توان به چنین برنامه‌ای دست پیدا کرد. شهر هوشمند می‌تواند پیامد طلایی برای نظام، حکومت، شهروندان، نظام شهری در یک کشور داشته باشد و تسریع فعالیت‌ها و خدمات، چابک‌سازی فرآیندها، شفافیت در سازمان‌ها می‌تواند پیامدهای شهر هوشمند باشد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه شفافیت می‌تواند ابزار قوی در برابر مبارزه با فساد در سطوح مختلف باشد گفت: با استقرار شهر هوشمند می‌توان شعار شهر شیشه‌ای و شهر شفاف را محقق کرد و شهر هوشمند می‌تواند یکی از قطعات مهم پازل رسیدن به عدالت اجتماعی و نظام مبتنی بر عدالت و دور از فساد باشد. در حرکت به‌سوی شهر هوشمند باید مشارکت عموم ذینفعان کسب و استفاده شود.

نجفی در این باره توضیح داد: شهر هوشمند در بعد حکمرانی بدون مشارکت و همکاری دولت و نهادهای فرادست در دولت ایجاد نخواهد شد. در حقیقت ایجاد هم‌افزایی و مشارکت سازمان‌ها و نهادهای دولتی امکان ایجاد شهر هوشمند را فراهم خواهد کرد. در بعد عملیاتی نیز نقطه اتکای شهر هوشمند بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های مختلف هستند که به تبادل اطلاعات می‌پردازند و مدیریت شهری باید از توان فنی کسب‌وکارهای بومی برای ایجاد شهر هوشمند به بهترین نحو استفاده کند.