ارسال گزارش عملکرد اجرای قانون دانش‌بنیان به مجلس

ارسال گزارش عملکرد اجرای قانون دانش‌بنیان به مجلس

دبیرخانه شورای عالی عتف گزارش هشتم عملکرد اجرای قانون دانش‌بنیان به مجلس شورای را از دستگاه‌ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

طبق ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای این قانون را به عهده دارد.

علاوه بر آن در ماده (۷) نیز رسیدگی به شکایت‌های افراد یا شخصیت‌ها از دستگاه‌های مجری این قانون یکی از وظایف این شوراست و طبق ماده (۱۲) گزارش نحوه اجرای قانون باید هر ۶ ماه یک‌بار توسط دبیرخانه شورای عالی عتف تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

بر این اساس، گزارش هشتم عملکرد اجرای قانون دانش‌بنیان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.