الزام داشتن شامد توسط کافه‌بازار

الزام داشتن شامد توسط کافه‌بازار

هیات وزیران در جلسه روز ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شـماره ۱/۱۱۲۸ مـورخ ۱۳ تیر ۱۳۸۸ وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال را تصویب کرد.

در این آیین‌نامه آمده است: ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال، منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفـق قـانون تعطیـل موسـسات و واحـدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخـذ مجوز قـانونی دایر شده و می‌شود (مصـوب ۱۳۷۲) و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بر اساس آیین‌نامه ساماندهی نرم‌افزارها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال وزارت ارشاد، نرم‌افزارهایی که تولید محتوا دارند ملزم شده‌اند در سامانه وزارت ارشاد که همان سرآمد است، ثبت شوند و کد شامد دریافت کنند؛ اما کافه بازار به‌جای اینکه نرم‌افزارها را مجاب کند مشخصاتشان را در سامانه ثبت کنند و به آن‌ها هشدار بدهد که در صورت نداشتن شامد، احتمال حذف شدنشان از کافه‌بازار هست، رأساً اقدام به ثبت اثر به نام خودش کرده است.

این اقدام کافه‌بازار از چند جهت قابل بررسی است:

۱- خود کافه‌بازار، به‌عنوان ناشر دیجیتال، باید مجوز نشر دیجیتال بگیرد.

۲- کافه‌بازار باید از آثاری که تولیدکننده محتوا هستند بخواهد که در سامانه شامد ثبت‌نام کنند، نه اینکه خودش مستقیم اقدام به ثبت آثار کند.

۳- لزومی ندارد نرم‌افزاری مانند اسنپ که تولید محتوا ندارد، در سامانه ثبت شود.

۴- کافه‌بازار حق ندارد خودش را مالک اثر معرفی کند. چون علاوه بر اینکه برای خودش مسؤولیت ایجاد می‌کند، اقدامش غیرقانونی و ناقض حقوق پدیدآورنده اثر است.

درنهایت به نظر می‌رسد کافه‌بازار تحت‌فشار وزارت ارشاد که ناشی از عدم استقبال تولیدکنندگان اپلیکیشن‌ها از شامد است، برای اینکه نرم‌افزاری در کافه‌بازار فیلتر نشود یا خود کافه‌بازار به مشکل برنخورد، رأساً اقدام به ثبت نرم‌افزار توسط شرکت خودش کرده است.