اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات

اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به شرکت‌های نوپای فناوری اطلاعات

با هدف توسعه دانش و فناوری‌های نوین در کشور و لزوم گسترش این مقوله به‌عنوان زیرساخت خدمات‌رسانی و پیشران سایر بخش‌های کشور و به جهت حمایت از توسعه کارآفرینی، اشتغال‌زایی و شرکت‌های فعال در این عرصه، توافقنامه همکاری مشترک میان صندوق کارآفرینی امید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات منعقد شد.

در این توافقنامه، صندوق کارآفرینی امید حمایت از شرکت‌های نوپای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سوی وزارت معرفی می‌شوند را به‌منظور توسعه فضای کارآفرینی و اشتغال‌زایی توسط بخش خصوصی، بر عهده خواهد داشت.

مدت این توافقنامه ۵ سال شمسی و مبلغ آن ۱۵۰ میلیارد ریال است که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال توسط صندوق کارآفرینی امید و ۵۰ میلیارد ریال از محل منابع وزارت پرداخت می‌شود.