معافیت مالیاتی ۱۳ساله تولیدکنندگان IT در مناطق کمتر توسعه‌یافته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد

معافیت مالیاتی ۱۳ساله تولیدکنندگان IT در مناطق کمتر توسعه‌یافته

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سیاست‌های نظام مالیاتی، پویا، کارآمد و مؤدی‌محور است، گفت: مهم‌ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است.

کامل تقوی‌نژاد اظهار کرد: سازمان مالیاتی به‌عنوان یک دستگاه مجری، سیاست‌های مالیاتی دولت به ایفای نقش می‌پردازد و در حال حاضر مهم‌ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است و رشد مالیات‌ها نیز از محل بسط منابع جدید و شناسایی مؤدیان جدید تامین خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های جدید نظام مالیاتی برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌ها و حمایت‌های خوبی از تولید و صادرات پیش‌بینی شده که مهم‌ترین آن‌ها کاهش نرخ مالیات‌ها، هدفمندسازی معافیت‌ها و ارایه مشوق‌های متعدد به فعالان اقتصادی است.

تقوی‌نژاد درباره برخی از مصادیق قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان گفت: بر اساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولید فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

وی افزود: همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به مدت ۳ سال به مشمولیت استفاده از نرخ صفر اضافه می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اعطای معافیت مالیاتی گسترده به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری به مدت ۱۵ سال نیز از دیگر مصادیق حمایت مالیاتی از بخش تولید و اشتغال است.

تقوی‌نژاد در ادامه افزود: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درصورتی که سرمایه‌گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری ایران انجام شده باشد، به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، به میزان ۱۰ درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالیاتی و حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعتمادآفرینی و مؤدی مداری را از دیگر رویکردهای نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مؤدیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است.

تقوی‌نژاد در ادامه به اجرای طرح جامع مالیاتی پرداخت و گفت: با اجرای این طرح، ضمن هوشمندسازی سیستم مالیاتی و امکان تعیین مالیات بر اساس اطلاعات واقعی سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار، رابطه ممیز و مؤدی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید و همچنین ظرف مدت سه سال، شیوه علی‌الراس به‌طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و ملاک تشخیص درآمد، اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک مؤدی خواهد بود که این امر به عدالت مالیاتی نیز منجر خواهد شد.