۲۹ آذرماه، آخرین مهلت تکمیل مدارک کاندیداهای انتخابات نصر تهران

۲۹ آذرماه، آخرین مهلت تکمیل مدارک کاندیداهای انتخابات نصر تهران

نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تنها تا روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه مهلت دارند مدارک خود را تکمیل کنند.

از تمام نامزدهای حضور در انتخابات سازمان دعوت می‌شود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه مدارک خود را تکمیل کنند.

براساس آیین‌نامه برگزاری انتخابات، مدارک مورد نیاز نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان به شرح ذیل است:

در صورتی‌که کاندیدای بازرس از شاخه شرکت‌ها باشد، وجود روزنامه رسمی آخرین تغییرات مبنی بر عضویت سهامدار یا عضویت در هیات مدیره شرکت الزامی است. در صورتی‌که کاندیدای بازرس از شاخه فروشگاه‌ها باشد، وجود جواز کسب یا گواهی مشارکت در فروشگاه به تایید اتحادیه مربوطه الزامی است و در صورتی‌که کاندیدا از شاخه مشاوران باشد، وجود برگه احراز صلاحیت مشاوران الزامی است.

برای سهولت جمع‌آوری امضای برگه حسن شهرت نامزدهای انتخابات در استان تهران به‌عنوان یکی از مدارک ضروری کاندیداها، در این دوره برای نخستین بار سامانه الکترونیکی تایید نامزدهای انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران راه‌اندازی شده و اعضای سازمان (مدیران عامل شرکت های عضو سازمان) می‌توانند با مراجعه به این سامانه نامزدهای حضور در انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران را تایید کنند.

انتخاب و تایید این نامزدها در سامانه فوق به منزله امضای برگه حسن شهرت کاندیداها خواهد بود.

مطابق اساس نامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نامزدهای عضویت در هیات مدیره هر نظام استانی باید فرم استشهادیه را به‌عنوان یکی از مدارک ثبت نام خود به امضای ۵ درصد از اعضای سازمان برسانند. فرم استشهادیه هر نامزد انتخابات برای هر کاندیدا حسن شهرت اجتماعی، شغلی، علمی و حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلافی وی را تایید می‌کند.