رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

وزیر ارتباطات در حکمی رسول سراییان را جایگزین نصرالله جهانگرد منصوب کرد.

محمدجواد آذری جهرمی در حکمی رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد. سراییان که تاکنون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود با این حکم، جایگزین نصرالله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی نصراله جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نوآوری منصوب کرد.