دولت از کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری جسورانه حمایت کند
نایب‌رییس اتاق ایران

دولت از کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری جسورانه حمایت کند

سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران می‌گوید: باید دولت و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با کسب‌وکارهای نوین همراهی کرد. کسب‌وکارهای سنتی در میدان رقابت با استارت‌آپ‌های موفق شکست خواهند خورد.

چه بخواهیم، چه نخواهیم جهان وارد عصر دیگری شده است؛ در این دوره مشاغل تغییر ماهیت می‌دهند؛ دوران گذار از صنعت به دانش و فناوری. در این دوره استارت‌آپ‌ها با یک ایده خلاقانه ظهور کرده تا مسیری را برای میلیاردر شدن خالق ایده، طی کنند. دوره چالش کسب‌وکارهای سنتی با کسب‌وکارهای نوین فرارسیده است و راهکار تنها در همراهی با کسب‌وکارهای نوین است.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران اظهار می‌کند: کسب‌وکارهای نوین فراگیر شده است، به نظر می‌رسد که تصویب، تسهیل قوانین مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و VC ها برای حمایت از استارت‌آپ‌‌ها و کسب‌وکارهای نوین بسیار ضروری است. کسب‌وکارهای سنتی در میدان رقابت با استارت‌آپ‌های موفق شکست خواهند خورد. همچنین استارت‌آپ‌ها قواعد دنیای کسب‌وکار را تغییر داده‌اند.

او می‌گوید: حمایت از استارت‌آپ‌ها باعث امیدواری و شکوفایی استعدادهای جوانان این سرزمین و جلوگیری از خروج نخبگان از کشور خواهد شد.

سلاح ورزی معتقد است که دولت بایستی به دنبال تدوین و اجرای سیاست‌های در راستای ترغیب افراد و شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری جسورانه باشد. توسعه فضا و اتمسفر سرمایه‌گذاری خطرپذیر ضروری است.

به گفته نایب‌رییس اتاق ایران امروزه سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو جای سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه R&D را در سازمان‌ها می‌گیرد.

او می‌افزاید: باید اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های استانی، سعی کنند به‌عنوان بخشی از اکوسیستم کارآفرینی ایران نقش فعال و مؤثری داشته باشند.

سلاح ورزی تنها راهکار را چنین بیان می‌کند: اتاق‌های استانی از رویدادهای کارآفرینی حمایت کنند. اگر چنین باشد شتاب‌دهنده‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیر با حمایت و همکاری اتاق‌های بازرگانی در استان‌های سراسر کشور توسعه پیدا می‌کنند.