برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی

انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان هر ۳ سال و در شاخه‌های شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاوران برگزاری می‌شود، این انتخابات در محل سالن جلسات اصناف چهارشنبه ۲۲ آذر ماه برگزار شد.

پنجمین انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان خراسان رضوی چهارشنبه ۲۲ آذرماه و برای انتخاب افراد در شاخه‌ی شرکت‌ها ۱۲ نماینده، در شاخه‌ی فروشگاه‌ها ۳ نماینده، در شاخه مشاوران ۲ نماینده و یک نماینده بازرس برگزار شد.

در این انتخابات از مجموع افراد ثبت‌نام کرده برای انتخابات، در شاخه شرکت‌ها ۲۰ نفر، در شاخه فروشگاه‌ها ۳ نفر، در شاخه مشاورین ۵ نفر و برای جایگاه بازرس ۲ نفر تایید صلاحیت شدند و رقابت بین این افراد صورت گرفت.

برای شرکت در این انتخابات برای شاخه شرکت‌ها افراد دارای حق رأی ۱۶۸، فروشگاه‌های مجاز ۱۱ و برای مشاورین ۶۸ نفر حق رأی را دارا بودند.

در ابتدای جلسه نمایندگان هیات مدیره سابق گزارشی از عملکرد این نظام صنفی در دوره قبل ارایه کردند و پس از برگزاری انتخابات و شمارش آرا، سید حسن هاشمی، علی جاهدی کارگر، مرتضی کسائیان، غلامحسین خراشادی‌زاده، سید محمدمهدی علاقه‌بند، مرتضی ایمن، فربد قاسمی طوسی، بهنام بیک‌زاده، بهروز جلیلی، مهدی غیبی، جواد عامل، ایرج لایق، مصطفی پورعلی، علیرضا یزدان‌پناه، یوسف مذهب، مجید عبدی، سعادت عباسیان حقوردی، محمود شاکری و شیرین اصولی در این انتخابات به‌عنوان اعضای هیات مدیره این نظام انتخاب شدند.