دلایل تعویق زمان برگزاری انتخابات نصر تهران
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشریح کرد

دلایل تعویق زمان برگزاری انتخابات نصر تهران

به گفته رییس سازمان نصر تهران، با درخواست‌های مکرر کاندیداهای انتخابات و بر اساس مصوبه فوری هیات مدیره سازمان به دلیل اینکه بیش از ۶۰ درصد نامزدها موفق به جمع‌آوری امضای برگه حسن شهرت خود از سوی اعضای صنف نشده‌اند، زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس این سازمان از ۲۳ آذرماه به هفتم دی‌ماه به تعویق افتاد.

ناصرعلی سعادت افزود: در این دوره تعداد اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در مقایسه با دوره گذشته تا دو برابر افزایش یافته و مطابق آیین‌نامه تشکیل سازمان، نامزدهای حضور در انتخابات هیات مدیره، ملزم هستند برگه حسن شهرت خود را به امضای حداقل ۵ درصد اعضای سازمان در هر شاخه برسانند که با افزایش تعداد اعضا، هر کاندیدا باید در شاخه شرکت‌ها، ۱۴۸ امضا جمع‌آوری می‌کرد که با وجود اتمام زمان تکمیل مدارک تا روز ۲۰ آذرماه، بیش از ۶۰ درصد کاندیداها موفق به انجام این کار نشدند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این رابطه گفت: مطابق آیین‌نامه سازمان، تمام کاندیداها در فاصله زمانی ۷۲ ساعت مانده به انتخابات، ملزم به ارایه تمام مدارک خود به دبیرخانه سازمان هستند که به دلیل حدنصاب نرسیدن امضای این کاندیداها در برگه حسن شهرت‌ خود و عدم تکمیل مدارک، سازمان مجبور به حذف نامزدهایی بود که مدارک خود را تکمیل نکرده‌اند.

سعادت با اشاره به تقاضای کاندیداها برای تغییر زمان برگزاری انتخابات تاکید کرد: با درخواست مکرر این نامزدها، جلسه فوری هیات مدیره به‌منظور بررسی درخواست تعویق زمان برگزاری انتخابات را شب گذشته تشکیل دادیم و با مصوبه هیات مدیره مقرر شد برگزاری انتخابات به دو هفته آینده موکول شود تا تمام نامزدها بتوانند در مدت‌زمان باقی‌مانده مدارک خود را تکمیل کنند. سعادت اظهار امیدواری کرد که با تعویق زمان انتخابات و ارایه سامانه الکترونیکی جمع‌آوری امضای برگه حسن شهرت، شاهد حضور حداکثر اعضای صنف در پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان باشیم.