fa-IR
تاسیس انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه صنعتی قم

تاسیس انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه صنعتی قم

یکی از مولفه‌های مهم و اصلی کشورهای در حال توسعه و به‌طور خاص کشور ما حرکت از اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، با مولفه کارآفرینی و کارآفرینان است. در کشور ما نیز باهدف توسعه کارآفرینی و شناسایی و حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین، مراکز کارآفرینی شکل گرفت.

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی قم باهدف توسعه کارآفرینی و تلاش در جهت حرکت به‌سوی دانشگاه کارآفرین کار خود را از اواسط آبان‌ماه آغاز و در این راستا به فعالیت خود مشغول است.

انجمن کارآفرینی دانشگاه صنعتی قم زیر نظر و تحت حمایت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با مدیرت راستی تشکیل شده است. هدف از تاسیس چنین مراکزی توسعه کارآفرینی و شناسایی و حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین است.

از مهم‌ترین خدماتی که این انجمن ارایه خواهد داد می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های علمی مرتبط با کسب‌وکار و برگزاری رویدادهای استارت‌آپی موفق و لینک ارتباطی شرکت‌کنندگان با استارت‌آپ‌های موفق نام برد.

تاکنون یک رویداد با نام تاب‌فکر با همکاری شتاب‌دهنده تاب‌تک توسط انجمن برگزار شده است با توجه به صحبت‌های طالعی‌فرد مدیرمسئول انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه صنعتی قم، استقبال بسیار خوبی توسط دانشجویان و استارت‌آپ‌ها از رویداد شده است.‌ هم‌چنین طالعی‌فرد اعلام کرد انجمن علمی کارآفرینی پلی برای پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر افراد برای ایجاد کسب‌وکار است.

از آنجا که ادامه فعالیت هر سازمان یا نهاد نیازمند برنامه‌ریزی و تدوین چشم‌انداز، برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت است، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول اهداف و برنامه‌های خود را در قالب مجموعه‌ای تدوین کرده است. در این مجموعه تلاش شده است برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی مرکز بیان شود.