۲۵ هزار میلیارد تومان در ICT سرمایه‌گذاری کردیم
معاون وزیر ارتباطات

۲۵ هزار میلیارد تومان در ICT سرمایه‌گذاری کردیم

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات گفت: تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۹۰ درصد اقتصاد جهان در حوزه خدمات بوده که ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین محرک این اقتصاد است.

مرتضی براری با بیان اینکه تاکنون در حوزه توسعه ICT در کشور بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است، گفت: بیش از یک هزار میلیارد تومان آن مربوط به استان مازندران است.

معاون امور حقوقی، دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از ابتدای دولت اقدامات بسیار خوبی در حوزه زیرساختی در این استان انجام شده که ۱۳ برابر شدن شبکه ارتباطی پهنای باند، توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری، برخورداری تمام شهرهای استان از اینترنت ۳G و ارایه اینترنت ۴G به ۴۸ شهر استان را می‌توان از جمله این اقدامات برشمرد.

او با بیان اینکه توسعه ICT سبب تسریع گسترش اقتصاد دیجیتال خواهد بود، اظهار کرد: این اقتصاد عرصه‌ای نوین و مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری است به‌گونه‌ای که تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۹۰ درصد اقتصاد جهان در حوزه خدمات بوده که ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترین محرک این اقتصاد است.

او چهار حوزه مهم در تحقق اقتصاد دیجیتال را نیروی انسانی، زیرساخت، سرمایه‌گذاری و باور مسئولان دانست و بیان کرد: تشکیل کارگروه رونق اقتصاد دیجیتال در شهرستان می‌تواند عاملی مهم برای توسعه اقتصاد و اشتغال باشد که تحقق این امر نیازمند استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل شهرستان است.

براری ابراز کرد: در انتهای برنامه ششم توسعه رشد بیش از ۲.۵ برابر لحاظ شده یعنی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که سهم شهرستان محمودآباد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.