برگزاری پیش‌رویداد استارت‌آپی مذهبی در پارک علم و فناوری استان سمنان

برگزاری پیش‌رویداد استارت‌آپی مذهبی در پارک علم و فناوری استان سمنان

پیش‌رویداد استارت‌آپی حوزه مذهبی با هدف آمادهسازی فضای لازم برای برگزاری استارت‌آپ اصلی در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد.

در ابتدای جلسه حمیدرضا اصغری، مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان ضمن خوشآمدگویی به شرکتکنندگان در پیشرویداد از همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان برای حمایت از برگزاری رویداد استارت‌آپی حوزه مذهبی تشکر کرد.

وی برگزاری این رویداد را در راستای انجام بخشی از وظایف «مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا» دانست و گفت: هدف از راه‌اندازی این مرکز شناسایی تمام فعالین کارآفرین استان و ایجاد تعامل سازنده و هم‌افزا بین اعضای زیست‌بوم کارآفرینی فاوای استان، شناسایی، تجمیع و تخصیص منابع استان برای آموزش، رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوپای فاوا، جذب حمایت کسب‌وکارهای توسعه‌یافته استان برای سرمایه‌گذاری و تخصیص امکانات به کسب‌وکارهای نوپای فاوا است.

او افزود: این مرکز نقطه تماس صاحبان ایده با مربیان، متخصصان و سرمایه‌گذاران کسب‌وکارهای فاوا است.

در ادامه سیدسعید اکرم، مدیرعامل و بنیانگذار مجموعه سپرهون درباره مفاهیم اولیه استارت‌آپی و وظایف شرکتکنندگان توضیحاتی را ارایه کردند.

او به وجه تمایز کسب‌وکارهای استارت‌آپی و سایر کسب‌وکارها پرداخت و گفت: استارت‌آپها موقتی، مدل کسب‌وکار آنها تکرارپذیر، گسترشپذیر و مقیاسپذیر هستند. اینکه گفته میشود استارت‌آپها موقتی هستند به این معنا است که آنها به دنبال رسیدن به مدل کسب‌وکار هستند و پس از راهاندازی از حالت استارت‌آپی خارج میشوند و به کسب‌وکار ایجاد شده ادامه میدهند. تکرارپذیری به معنای خرید مکرر محصول توسط مشتری واحد از جامع مشتریان، گسترش‌‌پذیری به معنای افزایش تعداد مشتریان و عدم افزایش هزینه زیرساخت (به آن نسبت) و مقیاسپذیری به معنای گسترش قلمرو فعالیت است.

سپس شهاب امیری، مدیر اجرایی مجموعه سپرهون با اشاره به روال استاندارد برگزاری رویدادهای استارت‌آپی گفت: مراحل برگزاری این رویداد شامل ارایه ایدهها توسط هر یک از شرکتکنندگان و انتخاب ایدههای برتر از طریق رایگیری از شرکتکنندگان است. در مرحله بعد برای هر یک از ایدههای منتخب تیمی از شرکتکنندگان در رویداد تشکیل میشود.

وی افزود: در روز دوم رویداد تیمها تحت آموزش و نظارت مربیها (Mentors) به انجام فعالیتهای تیمی در راستای ارایه طرح اولیه کسب‌وکار برای ایده خود خواهند پرداخت.

«اولین رویداد استارتاپی حوزه مذهبی» ۲۲ تا ۲۴ آذرماه در پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان (شاهرود) برگزار خواهد شد.