ساماندهی فین‌تک‌های ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی

ساماندهی فین‌تک‌های ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت

بانک مرکزی در سلسله چارچوب‌هایی که برای فین‌تک‌ها صادر کرده است، می‌خواهد چارچوب فعالیت فین‌تک‌های ارزی را همچنین مشخص کند.

بانک مرکزی در نظر دارد چارچوبی را تعیین کند تا این فین‌تک‌ها در زیرمجموعه صرافی‌ها قرار گیرند. در اصل بانک مرکزی مجوزی برای آن‌ها صادر نخواهد کرد بلکه صرافی‌ها بر فعالیت فین‌تک‌های این حوزه نظارت خواهند کرد.

فین‌تک‌ها نیز برای ادامه فعالیت باید با یکی از صرافی‌ها یا بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی قرارداد ببندند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ما اجازه نمی‌دهیم فین‌تک‌ها بدون مجوز خریدوفروش ارز کنند. بانک و صرافی اجازه خریدوفروش ارز دارند و فین‌تک‌ها زیر چتر آن‌ها می‌روند و می‌توانند تکنولوژی خود را عرضه کنند.

ناصر حکیمی افزود: صرافی‌ها کسب‌‌وکاری دارند و فین‌تک‌ها کمک می‌کنند کسب‌وکار آن‌ها رشد کند و در ازای آن پولی نصیب فین‌تک‌ها می‌شود و بازار صرافی‌ها و بانک‌ها هم رشد خواهد کرد. این بازی برای دو طرف برد برد است.

پیوست