fa-IR
رقابت تیم‌های تولیدکننده و خرده‌فروشان در کارگاه آموزشی بوشهر

رقابت تیم‌های تولیدکننده و خرده‌فروشان در کارگاه آموزشی بوشهر

کارگاه آموزشی «نحوه طراحی مدل کسب‌وکار و آموزش کارآفرینی ویژه تیم‌های حوزه IT و ICT» سه‌شنبه ۱۴ آذرماه در مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که گروه‌هایی از مراکز نوآوری و دیگر مراکز رشد استان بوشهر شرکت داشتند، تیم‌ها به دو دسته تولیدکنندگان و خرده‌فروشان تقسیم شدند. ابتدا قوانین به تیم‌های حاضر توضیح داده شد، سپس تیم‌ها در یک رویداد ۶ ساعته جهت بیشترین فروش و بیشترین تولید به رقابت پرداختند. در این رقابت آنها با چالش‌های تجاری‌سازی محصول خود در دنیای واقعی آشنا شدند.

در بخش آخر رویداد، هر یک از تیم‌ها تحلیل خود از این رویداد، چالش‌ها، اشتباهات و درس‌هایی را که از اشتباهات خود گرفته بودند با دیگران به اشتراک گذاشتند.

در پایان از میان تولیدکنندگان تیم نسل اندیشه‌های برتر از واحدهای فناور مرکز رشد دشتستان و از میان خرده‌فروشان تیم دوین از مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس به عنوان تیم‌های برتر انتخاب شدند و به هر تیم جایزه نقدی پنج میلیون ریالی تعلق گرفت.