دانشگاه فنی و ‌حرفه‌ای جشنواره برنامه‌نویسی موبایل برگزار می‌کند

دانشگاه فنی و ‌حرفه‌ای جشنواره برنامه‌نویسی موبایل برگزار می‌کند

اداره کل مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه‌ای، جشنواره برنامه‌نویسی موبایل و تجاری‌سازی برنامه‌های تولیدی دانشجویان را برگزار می‌کند.

مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نظر دارد نسبت به تقویت دانش برنامه‌نویسی موبایل و تجاری‌سازی برنامه‌های تولیدی دانشجویان و مراکز برنامه‌ریزی کند.

بنابراین دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند، به وب‌سایت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت ثبت‌نام در این جشنواره تا تاریخ ۱۵ آذرماه اقدام کنند.