زیرساخت بانکداری دیجیتال آماده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

زیرساخت بانکداری دیجیتال آماده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی زیرساخت‌های فناوری و زیرساختی اجرای بانکداری دیجیتال خبر داد و گفت: اجرایی شدن این نوع بانکداری در انتظار سیاست‌گذاری بانک مرکزی است.

محمدجواد آذری جهرمی درباره اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت فراهم کردن زیرساخت‌ها برای اجرای بانکداری دیجیتال را بر عهده دارد و تا جایی که در حیطه وظیفه این وزارتخانه است، تمامی شرایط مهیا شده است.

او ادامه داد: آمادگی لازم برای اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه از نظر دیتاسنتر، زیرساخت‌ها و فناوری‌های روز دنیا، شبکه ملی اطلاعات و دیگر شرایط لازم که بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، فراهم شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فقط بخشی از اجرای بانکداری دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات است و مابقی اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها بر عهده بانک مرکزی است، گفت: باید منتظر ماند تا بانک مرکزی برنامه‌ها و شاخصه‌های اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه را مشخص و اعلام کند.