fa-IR
فناوری اطلاعات به زیرساخت مادر همه رشته‌ها بدل می‌شود

فناوری اطلاعات به زیرساخت مادر همه رشته‌ها بدل می‌شود

رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ما امروزه شاهد ورود فناوری سایبری و صنعت زیرساخت هستیم و با پدیده‌ای با عنوان هوشمندسازی زیرساخت‌ها روبرو هستیم. زیرساخت‌های ویژه زیرساخت‌هایی هستند که چند زیرساخت دیگر را کنترل می‌کنند و زمانی که آسیب می‌بینند، زیرساخت‌های وابسته به آن نیز دچار آسیب می‌شوند و همچنین با منافع بقای نظام و حاکمیت در ارتباط هستند.

غلامرضا جلالی در رابطه با نقش و کارکرد زیرساخت‌ها گفت: ما نمی‌توانیم زیرساخت را صرفا خود زیرساخت در نظر بگیریم. زیرساخت‌ها ممکن است نقش سلولی داشته باشند به این معنا که کارکردهای آن محدود به خود آن زیرساخت باشد یا ممکن است نقش مادر داشته باشند و شبکه‌ای از ارتباط و وابستگی بین زیرساختی را تعریف کنند. موضوع شبکه در ساماندهی زیرساخت‌ها و موضوع سیستم در سازمان‌دهی و ارتباط زیرساخت‌ها به‌خصوص در فناوری سایبری و فناوری اطلاعات مطرح است بنابراین امن سازی زیرساخت از یک طرف و وابستگی متقابل زیرساخت‌ها به یکدیگر (interdependency) از سوی دیگر دارای اهمیت بالایی است.  رییس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: امروزه با رشد روزافزون هوشمندسازی تاسیسات و زیرساخت‌ها، مفهوم زیرساخت فناوری اطلاعات و سایبر پدید آمده است این پیشرفت تا جایی رخ می‌دهد که زیرساخت فناوری اطلاعات در حال تبدیل شدن به زیرساخت مادر یعنی زیرساخت تمام زیرساخت‌هاست. هریک از لایه‌های زیرساختی دارای اهمیت متفاوتی است که نوع ارتباط و کارکرد زیرساخت‌ها تبدیل به یک سیستم می‌شود که اصطلاحا به آن گره گفته می‌شود. درنتیجه دانش سیستم‌ها و دانش سیستمی در مهندسی ساختمان مطرح می‌شود.