پارک علم و فناوری استان لرستان

کارگاه جذب سرمایه و افزایش نقدینگی

کارگاه آموزشی "جذب سرمایه و افزایش نقدینگی" در روز دوشنبه ۹۶/۰۵/۲۳ از ساعت ۱۷-۸:۳۰ با مدیریت پارک علم و فناوری استان لرستان و در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار گردید.

مخاطبان این کارگاه، فناوران استان، واحدهای صنعتی و معدنی، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بودند.

مدرس دوره جناب آقای دکتر مصطفی کریمان اقبال؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رییس بخش غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری (IASP ) بودند که با روش مشارکت در کارگاه، به تدریس موضوعات ذیل پرداختند:

  • عوامل موفقیت شرکت ها
  • آشنائی با مراحل رشد شرکت ها
  • منابع سرمایه
  • تیم کاری