گزارش تصویری یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

گزارش تصویری یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

غرفه مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
غرفه مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
نمایی از یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
نمایی از یازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
حضور ۱۲۰ استارت‌آپ در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
حضور ۱۲۰ استارت‌آپ در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
اینفوگرافیک‌های غرفه مرکز در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
اینفوگرافیک‌های غرفه مرکز در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
حضور فعالان خصوصی و دولتی در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
حضور فعالان خصوصی و دولتی در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
میدان استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
میدان استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال
حضور رسانه‌های فعال در عرصه فعالیت‌های دیجیتال در نمایشگاه
حضور رسانه‌های فعال در عرصه فعالیت‌های دیجیتال در نمایشگاه