fa-IR

اینفوگرافیک:نقشه رویدادهای مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا در ایران (آبان۹۴تا آبان۹۶)

نقشه رویدادهای مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا در ایران توسط مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا (www.ictstartups.ir) منتشر شد. 

این نقشه بر اساس رویدادهای ثبت شده در تقویم مرکز کسب‌وکارهای نوپا از آبان سال ۹۴ تا آبان ۹۶ طراحی شده است و  پراکندگی و تنوع برگزاری رویدادهای مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا را نمایش می‌دهد. در این نقشه می‌توانید فراوانی برگزاری رویدادها در نقاط مختلف کشور را مشاهده کنید.

رویدادهای حوزه کارآفرینی به عنوان یک شاخص در توسعه زیست‌بوم‌های مختلف قابل‌توجه هستند و می‌توانند با گردآوری فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا در کنار یکدیگر، باعث افزایش مهارت‌های تخصصی، شناسایی فرصت‌های بومی و دسترسی به منابع مشترک بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ شوند همچنین رویداد نقش مهمی در انتقال دانش و تجربه دارند که باعث کاهش هزینه کسب‌وکار و افزایش نرخ موفقیت می‌شوند.

در این نقشه جهت تحلیل بهتر وضعیت رویدادها در کشور، علاوه بر فراوانی رویدادها از سه شاخص دیگر نیز استفاده شده است. شاخص جمعیت نشان‌دهنده افراد ساکن در یک محدوده جغرافیایی برحسب میلیون نفر است و امکان تحلیل حجم رویدادها بطور سرانه را امکان‌پذیر می‌کند، شاخص توسعه فاوا (IDI) شاخص توسعه و پیشرفت ICT در کشورها است. این شاخص از سوی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)‌ ارایه شده و میزان توسعه یافتگی ICT را بر مبنای یازده ویژگی ارزیابی می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد هر منطقه تا چه میزان به سوی یک جامعه اطلاعاتی و دیجیتالی در حرکت است و بیشنه امتیاز آن عدد ۱۰ است. همچنین شاخص نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت مورد نیز که در سن کار قرار دارند، فعال هستند. جمعیت فعال شامل افرادی است که مشغول به‌کار بوده یا بیکار و در جستجوی کار هستند. 

این نقشه بر اساس اطلاع‌رسانی‌های انجام شده در پایگاه اینترنتی مرکز کسب‌وکارهای نوپا تدوین شده که جامع‌ترین تقویم  رویدادهای مرتبط با کارآفرینی در کشور است با این حال ممکن است در موارد معدودی شامل تمام فعالیت‌های انجام شده در یک استان نباشد.

نقشه رویدادهای مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا در ایران
نقشه رویدادهای مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا در ایران