احتمال ورود پول الکترونیکی به فرابورس

احتمال ورود پول الکترونیکی به فرابورس

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران در حاشیه چهارمین نمایشگاه بورس بانک و بیمه که در کیش برگزار شد درباره استفاده از پول الکترونیکی در بازارهای مالی ایران گفت: اخیرا شورای عالی بورس مصوبه اوراق ارزی را داشته که به‌موجب اگر غیر از ریال قرار باشد اوراقی منتشر شود مثل صکوک ارزی یا صندوق‌های ارزی نیازمند این است که از سازمان و بانک مرکزی مجوز بگیرد.

وی افزود: به‌تازگی در واحد تحقیق و توسعه فرابورس هم این قضیه مورد بررسی قرار گرفته و اگر به این نتیجه برسیم که مزایای استفاده از پول‌های الکترونیکی بیشتر از معایب آن است، می‌تواند در دستور کار قرارگرفته و از آن‌ها استفاده کرد.