شهروندمحوری تمرکز اصلی پروژه‌های شهر هوشمند است
یک مقام مسئول در شورای علوم تحقیقات

شهروندمحوری تمرکز اصلی پروژه‌های شهر هوشمند است

معاون اجرایی دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری گفت: شهروندان مصرف‌کننده نهایی بخش توسعه شهری هستند که نقطه تمرکز اصلی در پروژه‌های شهر هوشمند است.

مصطفی کاظمی در کارگاه آموزشی نمایندگان مناطق ویژه علم و فناوری با محوریت شهر هوشمند گفت: دستیابی به دستاوردهای اثربخش مبتنی بر یکپارچه‌سازی سیستم‌ها در شهر هوشمند گرچه ضروری است اما نباید به این بهانه توسعه فناوری‌ها به‌صورت مجزا را تشویق نکرد.

وی در ادامه اظهار داشت: پروژه‌های شهر هوشمند برای موفقیت نیاز به حمایت بازیگران اصلی از قبیل شهرداری‌ها، ادارات دولتی، بنگاه‌ها و صنایع، موسسات تحقیق و توسعه و دانشگاه‌ها دارد.

معاون اجرایی دبیر کل شورای عالی عتف ضمن تاکید بر نفوذ فناوری‌های نوین در سیستم شهر هوشمند افزود: فناوری‌های شهر هوشمند انتزاعی توسعه داده نمی‌شوند بلکه نیازمند مدل‌های پویای کسب‌وکار، راه‌حل‌های محلی و یکپارچه‌شدن با دیگر فرآیندهای اداری و حکومتی هستند.

کاظمی با اشاره به مشکلات امروزی شهرنشینی اظهار کرد: مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی برای ما و آیندگان عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت، مشکلات زیست‌محیطی مرز ندارد و ما نیازمند توافقات ملی و جهانی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به لزوم ایجاد شهرهای هوشمند تاکید کرد و گفت: با توجه به نقش شهرها در تغییرات آب و هوایی، رفتن به سمت شهر هوشمند امری ناگزیر است. جنبه‌های مختلف هوشمندسازی به کمک فناوری‌های مختلف به دست می‌آید. با این وجود در این مسیر چالش‌هایی وجود دارد که باید برای آن‌ها راه‌حل‌هایی پیدا کرد.

معاون اجرایی دبیر کل شورای عالی عتف با اشاره به نتایج بخش حاکمیت شهری اظهار کرد: نتایج مربوط به بخش حاکمیت شهری «ترجمه» و پیوند دادن موثر چارچوب‌های راهبردی شهری به زمینه‌های خاص اقدامات اجرایی ضروری است، حکمرانی نقشی محوری در طراحی شهری دارد و فرایندهای قانونی و اداری پشتیبانی‌کننده توسعه را معین می‌کند. حکمرانی همچنین نقش بازیگران رسمی و غیررسمی که تحول شهری را شکل می‌دهند، مشخص می‌سازد.

کاظمی در موضوع نقش نوآوری و تحول در فرایند شهر هوشمند گفت: نوآوری و تحول موفق با فروپاشی الگوهای قدیمی توسعه و ذهنیت‌های کهنه شانس بیشتری برای تحقق دارد، روش‌های مشارکتی و دربرگیرنده طراحی و توسعه شهری مالکیت اشتراکی ایده‌ها و یکپارچه‌سازی موثر ذی‌نفعان مختلف در فرایند نوآوری را تضمین می‌کند.

 کارگاه آموزشی شهر هوشمند در راستای اهداف مناطق ویژه علم و فناوری برگزار شد. طبق مصوبه هیات دولت در پنج استان کشور مناطق ویژه علم و فناوری تشکیل شده است این پنج استان بوشهر، یزد، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی بودند.