نحوه حضور موثر در نمایشگاه‌های خارجی آموزش داده می‌شود
برای شرکت‌های دانش‌بنیان

نحوه حضور موثر در نمایشگاه‌های خارجی آموزش داده می‌شود

کارگاه آموزشی نحوه حضور موثر شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های خارجی توسط کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای افزایش صادرات و بر طرف سازی چالش‌های شرکت‌ها اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی می‌کند.

کارگاه آموزشی «نحوه حضور موثر در نمایشگاه‌های خارجی» برای شرکت‌های دانش‌بنیان توسط کارگزار کریدور پنج‌شنبه ۱۱ آبان ماه برگزار می‌شود.

این دوره آموزشی با هدف «حضور و چرایی حضور در نمایشگاه‌های خارجی»، «برنامه‌ریزی و انتخاب نمایشگاه»، «تفاوت نمایشگاه‌های B۲B با سایر نمایشگاه‌ها»، «استراتژی مناسب جهت حضور در نمایشگاه خارجی» و مهم‌ترین هدف توسعه صادرات (اعطای نمایندگی به بازرگانان و یافتن مشتریان نهایی) دایر می‌شود.

همچنین در این کارگاه آموزشی بایدها و نبایدهای حضور در نمایشگاه (اعم از اصول تشریفات، پرزنت، نحوه تعامل با ویزیتورها، دریافت اطلاعات، فرم ها، مستندسازی اطلاعات بازرگانی نمایشگاه، مذاکرات در نمایشگاه) و چگونگی معرفی برند تجاری به شرکت های آموزش داده می‌شود.

شرکت های دانش‌بنیان می توانند از تخفیف ۷۰ درصدی برای حضور در این دوره‌های آموزشی برخوردار شوند. این کارگاه در مرکز علمی کاربردی چرم تهران دایر می‌شود.