آمادگی پارک علم و فناوری خوزستان برای حمایت از استارت‌‌آپ‌های بومی

آمادگی پارک علم و فناوری خوزستان برای حمایت از استارت‌‌آپ‌های بومی

جمشید افشانی، معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان در نخستین نشست کنسرسیوم استارت‌آپ‌های پارک علم و فناوری با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها بیان داشت: باید تمام قد از این حوزه حمایت شود.

وی افزود: علاقمندان به راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها به ویژه جوانان نباید بدون ارزیابی کامل بازار هدف به صورت احساسی شروع به راه‌اندازی استارت‌آپ کنند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان متذکر شد: تیم‌های استارت‌آپی اگر بخواهند موفق باشند، علاوه بر تحلیل درست و منطقی بازار هدف، باید شناخت جامعی نسبت به چالش‌ها و هزینه‌های آن داشته باشند.

افشانی عنوان کرد: همان طوری که به شدت حامی استارت‌ها هستیم، تا حدودی نگران استارت‌آپ‌های احساسی و هیجانی نیز هستیم، چرا که این مفهوم و تحرکات آن یادآور بازه‌ای است که جامعه دچار موج مدرک‌گرایی شده بود.

وی یادآور شد: درآمد یک استارت‌آپ موفق به صورت نمایی رشد می‌کند، اما متاسفانه آمار جهانی نشان داده نزدیک به ۸۰ درصد استارت آپ‌ها قبل از بلوغ، شکست می‌خورند.

افشانی تاکید کرد: استارت‌آپ‌هایی که بر پایه فناوری اطلاعات اجرا می‌شوند سهم بزرگی از اقتصاد آینده کشور را به خود اختصاص خواهند داد، و زیست بوم کسب‌وکار خوزستان بخاطر شرایط فرهنگی و همچنین مسائل زیست محیطی، پتانسیل خوبی برای رشد کسب‌وکارهای استارت‌آپی دارد.

وی گفت: کنسرسیوم استارت آپ‌ها یکی از ۶ کنسرسیوم پارک علم و فناوری خوزستان است که متشکل از چند تیم استارت‌آپی بومی است.

معاون فناوری پارک علم و فناوری خوزستان گفت: استارت‌آپ‌هایی که بر پایه فناوری اطلاعات اجرا می‌شوند سهم بزرگی از اقتصاد آینده کشور را به خود اختصاص خواهند داد، و زیست بوم کسب‌وکار خوزستان بخاطر شرایط فرهنگی و همچنین مسائل زیست محیطی، پتانسیل خوبی برای رشد کسب‌وکارهای استارت‌آپی دارد.