ثبت نام ارایه وام به تولیدکنندگان اپلیکیشن آغاز شد
از محل وجوه اداره شده وزارت فاوا

ثبت نام ارایه وام به تولیدکنندگان اپلیکیشن آغاز شد

در راستای حمایت از نرم افزارهای تخصصی، توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چند رسانه‌ای برای تلفن همراه، دومین دوره ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات وجوه اداره شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد.
لذا متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دریافت فایل مربوطه و مطالعه دستور‌العمل اقدام و ثبت نام کنند.
مخاطبان این دستورالعمل افراد حقیقی یا حقوقی هستند که در گذشته حداقل یک نرم‌افزار کاربردی ایمن تلفن همراه با کیفیت تولید کرده باشند.
سقف تسهیلات برای هر متقاضی نیز ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است و برای درخواست بیش از این مبلغ، طبق روال‌های موجود از طریق ثبت‌نام در فراخوان طرح‌های فناورانه باید اقدام شود.
برنامه کسب‌و‌کار به عنوان مدارک و مستندات مورد نیاز تعیین شده و این Business Plan باید به صورت مبسوط و براساس قالب ارایه شده دبیرخانه وام وجوه اداره شده ارایه شود.
طرح‌های ارسالی از طریق وب گاه وجوه اداره شده پس از ارزیابی در کارگروه ارزیابی استانی و تایید نهایی در دبیرخانه برای طی مراحل بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی می‌شوند.
براساس این گزارش اعتبارات مورد نیاز برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و اعتبارات مورد نیاز برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی نیز از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین خواهد شد.
براساس این گزارش رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور و نیز اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد و توسعه نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه یا تولید محتوا، بر عهده متقاضی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوولیتی در این خصوص ندارد.
دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چند رسانه‌ای برای تلفن همراه در خرداد سال گذشته تصویب شد و یک مرحله ثبت نام این تسهیلات در سال ۹۵ انجام گرفت.