نامه مهم وزیر فاوا به وزیرکار درباره مفاصاحساب بیمه
به منظور تسریع در صدور مفاصای شرکت‌های مخابراتی انجام شد

نامه مهم وزیر فاوا به وزیرکار درباره مفاصاحساب بیمه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه مسوول سازمان تامین اجتماعی، از وی خواست صدور مفاصا حساب بیمه شرکت‌های مخابراتی با سرعت انجام شود.

محمد جواد آذری جهرمی دوم مهرماه به علی ربیعی نامه نوشته و از وی خواسته است صدور مفاصا حساب بیمه شرکت‌های عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران با سرعت انجام شود تا هزینه‌های این شرکت‌ها کاهش یابد.

در نامه وزیر فاوا به وزیر کار آمده است:

«همان‌گونه که استحضار دارند، تولید داخلی می‌بایست اقتصادی و رقابت‌پذیر باشد. از فاکتورهای مهم در قیمت تمام شده محصول، هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی بوده که حسب اعلام سندیکای صنعت مخابرات ایران، شرکت‌های عضو سندیکا از خوش حساب ترین شرکت‌ها هستند.

نکته قابل توجه این است که صدور مفاصا حساب بیمه با وجود رعایت تمام آیین‌نامه‌ها توسط شرکت‌های عضو به کندی و با دریافت هزینه‌های اضافی صورت می‌گیرد و به همین دلیل تسویه حساب‌ها با کارفرمایان و آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها نیز به تاخیر افتاده و در مجموع هزینه‌هایی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. نکته قابل توجه ضرورت رعایت صحیح آیین‌نامه و بخشنامه مربوط به این شرح است:

۱- آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (موضوع مصوبه ۱۱ مهرماه هیات وزیران)

۲- بخشنامه ۱۴/۳ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی درباره صدور مفاصا حساب بیمه برای اشخاص فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

براساس ابلاغیه های فوق، پس از حسابرسی شرکت‌هایی که در حوزه ICT فعالیت می‌کنند در صورت نداشتن بدهی باید مفاصاحساب بیمه قراردادها ظرف مدت یک روز کاری صادر شود. با توجه به جلسات متعدد با مدیران سازمان تامین اجتماعی، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی موضوع و پیاده‌سازی موارد، اقدام و از نتیجه این وزارت را مطلع کنند.»

مستندات قانونی وزیر فاوا

آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴ مهرماه ۹۴ از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده و در ماده ۱۲ آن آمده است: حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منتعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با دستگاه‌های اجرایی بر اساس بخشنامه ۳/۱۴ سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود.

محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز براساس بخشنامه ۳/۱۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی و درباره دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه فناوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور در سال ۹۲ صادر شده است.

براساس این بخشنامه در مواردی که پیمانکار دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان براساس گزارش بازرسی از دفاتر آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور ماهیانه ارسال و پرداخت کرده باشد، در صورت ارایه تعهدنامه منضم به بخشنامه ۲/۱۴ جدید درآمد مبنی بر ارایه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی باید مفاصاحساب قرارداد صادر شود.