fa-IR
ورود بخش خصوصی به ترانزیت ترافیک بین‌الملل
برنامه‌های وزارت ارتباطات برای رفع انحصار اعلام شد

ورود بخش خصوصی به ترانزیت ترافیک بین‌الملل

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای رفع انحصار در حوزه ICT گفت: مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین‌الملل در دستور کار قرار دارد.

برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رییس‌جمهوری، بر اساس برنامه‌های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم و نیز برنامه ارایه شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، رسالتی تاریخی و سنگین برعهده  این وزارتخانه سپرده شده است

 وی ادامه داد: براساس پیوست حکم وزیر مقرر شده است ظرف مدت دو ماه برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت‌های عمومی و تخصصی تنظیم و ارایه شود.

قنبری اظهار کرد: امیدواریم این برنامه تنظیم و ارایه خواهد شد و لازم است به اطلاع فعالان و همکاران بخش برسانم که در این برنامه اولویت‌های عمومی رییس‌جمهوری مبنی بر «توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن، قانون‌مند کردن حوزه‌های انحصاری» و همچنین اولویت‌های تخصصی «تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت‌های اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات»، اقدامات اجرایی مناسبی پیش‌بینی‌شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس حکم مذکور و در راستای برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: مقرر است با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین‌الملل، شرکت انتقال ارتباطات بین‌الملل با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به‌صورت خصوصی تشکیل شود که به‌زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارایه می‌شود.

وی همچنین در خصوص اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی گفت: در راستای کاهش تصدی‌های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی در زمینه توسعه و رونق خدمات پستی، پروانه اپراتور پست خصوصی در برنامه صد روزه اول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی و اعطا می‌شود.