fa-IR
 «کرمی» رییس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی شد
در نخستین جلسه اتحادیه با حضور رییس مرکز اصناف

«کرمی» رییس اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی شد

در نخستین جلسه پس از انتخابات اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی که با حضور رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، رییس اتاق اصناف ایران و دبیرکل اتاق اصناف ایران برگزار شد، محمد کرمی به عنوان رییس اتحادیه، حمید محمدی نایب رییس اول، شهرام شاهکار به عنوان نایب رییس دوم، رضا الفت نسب به عنوان خزانه‌دار و فرشاد وکیل زاده به عنوان دبیر انتخاب شدند. در این جلسه همچنین گل گواهی معاون مرکز اصناف و بازرگانان، هاشمی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و رضایی از وزارت کشور به عنوان هیات اجرایی انتخابات اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی حضور داشتند.
فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی نیز در این جلسه گفت: پس از انجام کارهای ثبتی و و تهیه فضای فیزیکی به منظور تاسیس اتحادیه که در روزهای آینده انجام خواهد شد، این اتحادیه آماده صدور مجوز و پروانه کسب به متقاضیان می‌‏شود. وی با بیان اینکه اعتبارنامه‌های رییس، نایب رییسان اول و دوم، خزانه‌دار و دبیر به آنان تحویل شده است، افزود: افراد انتخاب شده برای یک دوره چهار ساله در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی فعالیت خواهند کرد.
انتخابات اتحادیه کشوری صنف کسب‌و‌کارهای مجازی مرداد ماه گذشته با حضور رییس اتاق اصناف ایران، رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان، دبیر کل اتاق اصناف ایران و اعضای هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در تهران و هفت استان به صورت همزمان برگزار شد.