fa-IR
مذاکره مقامات ایرانی با انجمن جهانی موبایل برای رفع تحریم
انجمن جهانی موبایل ایران را تحریم کرد

مذاکره مقامات ایرانی با انجمن جهانی موبایل برای رفع تحریم

یکی از نتایج تحریم اخیر ایران توسط انجمن جهانی موبایل عدم حضور نمایندگان ایران در کنگره جهانی موبایل بارسلون است که مقامات دولتی و خصوصی ایران برای حل مشکل درحال مذاکره هستند.

بروز این مشکل که از چندی پیش مشخص شده در حضور یا عدم حضور اپراتورهای ایرانی در کنگره جهانی موبایل بارسلون به عنوان رویداد جهانی موبایل پیشرو نیز تاثیرگذار است.

کنگره جهانی موبایل بارسلون یکی از بزرگترین نمایشگاه صنعت موبایل دنیا است که توسط انجمن جهانی موبایل برگزار می شود. 

آخرین اطلاعات از رایزنی نهادهای مرتبط در ایران برای رفع این مشکل حکایت دارد.

GSMA در زمان تحریم به ایران خدمت ارائه می‌کرد و علت قطع ارتباط در دوره پس از تحریم هنوز مشخص نیست. 

براساس کسب اطلاع از اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که GSMA در زمان تحریم‌ها به ایران ارایه خدمت می‌کرد پس از رفع برخی تحریم‌ها، ارایه خدمت مستقیم را به ایران قطع کرده است. هنوز علت این تحریم معلوم نشده است.

GSMA انجمن جهانی موبایل است که هماهنگی‌های بین‌المللی را در حوزه موبایل انجام می‌دهد. یکی از خدمات GSMA تعیین ساختار شناسه جهانی تجهیزات موبایل IMEI مخفف International Mobile Equipment Identity است. IMEI یک شماره منحصربه‌فرد برای هر گوشی موبایل است که از چندین جز تشکیل شده و هر جز نشان‌دهنده اطلاعاتی از جمله کشور سازنده، کمپانی سازنده و مدل است. IMEI برای کاربردهای مختلفی ازجمله شناسایی دستگاه‌ها در شبکه موبایل کاربرد دارند. کشورهایی که به‌صورت مستقیم با GSMA ارتباط دارند، لیست به‌روز IMEI ها را از این مرجع جهانی دریافت می‌کنند. علاوه بر این GSMA لیست‌های رایگانی از IMEI ها را نیز به‌صورت محدودتر ارایه می‌کند که مورد استفاده قرار می‌گیرد. سال پیش محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دعوت رسمی مدیر کنگره جهانی موبایل (GSMA) در این کنگره شرکت کرده بود. شنیده شده نهادهای مرتبط در ایران در حال رایزنی برای حل مشکل هستند. GSMA در زمان تحریم به ایران خدمت ارایه می‌کرد و علت قطع ارتباط در دوره پس از تحریم هنوز مشخص نیست.