پایتخت استارت‌آپ‌های اروپا کجاست؟
گزارشی از تحقیقات بین‌المللی

پایتخت استارت‌آپ‌های اروپا کجاست؟

 در حالی‌که سیطره امریکا در بازار استارت‌آپی جهان به چشم می‌خورد و حجم سرمایه‌گذاری‌های آن قابل قیاس با دیگر بخش‌ها نیست، اما اروپانشینان نیز توجه خوبی به این حوزه داشته و سرمایه‌گذاری‌هایشان ظرف یک سال رشد قابل توجهی داشته است.

گزارش‌ها و تحقیقات بسیاری تا امروز چاپ و منتشر شده که خبر از رونق بازار استارت‌آپ‌ها در سیلیکون‌ولی به عنوان قطب اصلی این بازار می‌دهد اما با این حال عرصه رقابت در این فضا به قدری تنگاتنگ است که نمی‌شود از بازار دیگر بخش‌ها چشم پوشید.

ابتدای سال جاری گزارشی از سوی استارت‌آپ‌جنوم منتشر شد که تحلیلی از وضعیت اکوسیستم استارت‌آپ‌ها در سال ۲۰۱۷ بود و در آن به تمام شهرهایی که در این میدان رقابت حضور دارند، اشاره شد؛ این تحلیل با تکیه بر بررسی بازار ۱۰هزار استارت‌آپ و ۳۰۰ شرکت مرتبط ارائه شد.

در این تحلیل هشت فاکتور سرمایه‌گذاری مالی، میزان دسترسی به بازار، میزان اتصال به جامعه جهانی، تعداد استعدادهای بالقوه متخصص، تجربه شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها، میزان جذب منابع، میزان فعالیت‌ شرکت‌های بزرگ و بلند همتی و استراتژی مؤسسان لحاظ و به آمادگی شهرهای مختلف در شکل‌گیری و توسعه استارت‌آپ‌ها پرداخته شده بود.

برآیند این گزارش به برتری سه منطقه سیلیکون‌ولی، نیویورک و لندن اشاره داشت؛ در حالی‌که سلطه امریکا در این بخش همچنان وجود دارد و از بین ۲۰ شهر اول، هفت شهر مختص آن است اما نباید از بازارهای دیگر غافل شد.

اخیرا گزارشی در قالب اینفوگرافیک از سمت مرکز استاتیستا منتشر شده که برگرفته از اطلاعات مرکز EY است و به بازار اروپا در بخش سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی اشاره می‌کند.

حجم سرمایه‌گذاری‌های استارت‌آپی در اروپا براساس این اطلاعات در نیمه اول سال ۲۰۱۶ در قیاس با نیمه اول سال ۲۰۱۵ مشخص شده است.

در این الگوی سرمایه‌گذاری «لندن» لقب پایتخت استارت‌آپی اروپا را با مجموع سرمایه‌گذاری دو هزار و ۳۲۰ میلیون یورو کسب کرده است و بعد از آن نیز «استکهلم» و «برلین» به ترتیب با حجم سرمایه‌گذاری هزار و ۱۱ و ۵۲۰ میلیون یورو قرار گرفته‌اند و در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند.

«پاریس» و «مادرید» نیز با میانگین سرمایه‌گذاری ۶۷۳ و ۱۴۹ میلیون یورو در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند و بعد از آن نیز اسامی «دوبلین» و «ناردن» با سرمایه‌گذاریهای ۲۲۹ و ۸۸ میلیون یورو به چشم می‌خورد.