fa-IR
همکاری اتحادیه مخابرات برای پیاده‌سازی اینترنت اشیا در ایران

همکاری اتحادیه مخابرات برای پیاده‌سازی اینترنت اشیا در ایران

نمایندگان اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برای همکاری در زمینه پیاده‌سازی نقشه راه اینترنت اشیا در ایران، اعلام آمادگی کردند.

وحید یزدانیان، رییس دانشکده پست و مخابرات از اعلام آمادگی و همکاری نمایندگان اتحادیه جهانی مخابرات، برای پیاده‌سازی نقشه راه اینترنت اشیا در ایران، خبر داد و گفت: این تصمیم در بازخورد برگزاری کارگاه بین‌المللی آموزشی اینترنت اشیا در ایران، اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه در نخستین رویداد آموزشی حوزه اینترنت اشیا، بازیگران مختلف این حوزه یعنی اپراتورها، ارائه‌دهندگان خدمات و بهره‌گیرندگان سرویس حضور داشتند، بیان کرد: در این کارگاه آموزشی فرصتی فراهم شد تا فعالان این حوزه با تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، تعامل خوبی با هم داشته باشند. برای مثال در زمینه انجام پروژه اینترنت اشیا در حوزه خودرو، نمایندگانی از این حوزه با اپراتورها وارد مذاکره شدند و در آینده نتایج آن مشخص می شود.

یزدانیان تقویت ارتباط داخلی با اتحادیه جهانی مخابرات را از جمله دستاوردهای برگزاری این رویداد عنوان کرد و اظهار کرد: نمایندگان اتحادیه جهانی مخابرات در این کارگاه توان علمی و اجرایی ایران و کشورهای شرکت کننده در حوزه اینترنت اشیا را از نزدیک مشاهده کردند و معتقدند که فعالیت‌های انجام شده در حوزه اینترنت اشیا در ایران فراتر از حد انتظارات آنها بوده است.

یزدانیان افزود: با توجه به اینکه ایران به عنوان یکی از پیشگامان حوزه اینترنت اشیا (IOT) در دنیا مطرح است، نمایندگان اتحادیه جهانی مخابرات برای همکاری و تبادل اطلاعات برای پیاده‌سازی نقشه راه اینترنت اشیا در ایران اعلام آمادگی کردند.