fa-IR
آغاز اجرای مرحله دوم طرح ملی تهیه و تدوین حساب‌های اقتصادی ICT

آغاز اجرای مرحله دوم طرح ملی تهیه و تدوین حساب‌های اقتصادی ICT

مدیرکل و ناظر حساب‌های اقتصادی بخش ICT، با تاکید بر لزوم شفاف کردن آمار و اطلاعات اقتصادی بخش گفت:‌ طرح تهیه و تدوین حساب‌های اقتصادی بخش ICT، دست یابی به اهداف برنامه پنج ساله توسعه را محقق می کند.

مجید توکل، مدیر کل و ناظر حساب‌های اقتصادی بخش ICT  درباره ضرورت اجرای طرح تهیه و تدوین حساب‌های اقتصادی بخش ICT (حساب اقماری) براساس چارچوب حساب های ملی  گفت: آمار و اطلاعات از عوامل موثر و ضروری برای تصمیم‌گیری‌های مدیریت است که برای تعیین خط مشی، تدوین راهبردها، برنامه‌ریزی، نظارت و هدایت برنامه ها مورد نیاز است. همچنین فعالان اقتصادی نیز در فرآیند ارتقاء جایگاه کشور در بازارهای جهانی، به داده‌های آماری صحیح نیازمندند. 

وی ادامه داد: تلاش تمامی نهادهای اصلی متولی تولید آمار، همواره بر افزایش کمیّت و ارتقاء کیفیّت آمار و اطلاعات معطوف بوده است و در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وظیفه مهمی در ارائه آمارهای صحیح در قالب گزارشات مشخص و جامع  دارد تا  در جهت ارتقاء اثربخشی آمار گام بردارد؛ موجب افزایش سطح آگاهی مدیران ارشد به منظور تصمیم گیری های  بهینه شود و همچنین چشم انداز واقعی را، جهت تهیه برنامه های عملیاتی نظیر برنامه‌های توسعه کشور، ارایه دهد.

 به گفته توکل،  لازم است دفتر بررسی‌های اقتصادی برای بررسی وضعیت اقتصادی بخش با در دست داشتن بهترین و کاملترین اطلاعات، شاخص‌های اقتصادی را تحلیل کند؛ چراکه در محاسبه سهم ارزش افزوده، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، سهم ICT در سبد هزینه خانوار، اشتغال، تعداد نیروی‌های کار متخصص ICT همواره مشکلاتی وجود داشته است که ناشی از عدم وجود یا نحوه ثبت و دسته بندی اطلاعات بوده است؛ لذا شفاف کردن آمار و اطلاعات اقتصادی بخش، از اهداف مهم این دفتر است.

 مدیرکل و ناظر حساب‌های اقتصادی بخش ICT تصریح کرد: در این خصوص برای دومین بار طرح تهیه و تدوین حساب‌های اقتصادی بخش ICT (حساب اقماری) براساس چارچوب حساب‌های ملی برای داده‌های سال ۱۳۹۵، با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات اجرا می‌شود. این طرح به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص افزایش سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی کشور و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی، شناسایی میزان سهم بخش ICT در کلان اقتصاد، الزامی است. لازم به ذکر است در اولین اجرای این طرح در سال ۱۳۹۲، مقادیر شاخص‌های تعیین شده فقط به صورت ملی اندازه‌گیری شد و در مورد استانها به تفکیک اطلاعاتی جمع‌آوری نشد.

وی درباره بازه زمانی و دامنه اجرایی این طرح  گفت: این طرح  از تاریخ ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۵  آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ادامه دارد؛ دامنه اجرایی این طرح کشوری و استانی است و همکاری و نظارت ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها در این خصوص ضروری و مهم  به نظر می رسد.

 وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته برای  همکاری با ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها افزود: پس از اعلام نماینده از سوی استان‌ها جهت همکاری با ناظر طرح، در روز دوشنبه ۲۶ تیرماه سال جاری در سالن الغدیر با حضور نمایندگان ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها، نشست توجیهی برای این طرح از سوی این دفتر برگزار شد که با همکاری نمایندگان پژوهشکده و مرکز آمار به تشریح اهداف طرح و ضرورت اجرای آن در استان‌های کشور پرداخته شد. همچنین تمامی مدارک و مستندات لازم در خصوص اجرای طرح در اختیار آنها گذاشته شده است.

توکل اظهار کرد:‌ همچنین یک دوره آموزشی جهت نحوه اجرا و آمارگیری  این طرح از تاریخ ۸ تا ۱۱ مردادماه سال جاری در مرکز آمار ایران در حال برگزاری است که در این دوره نمایندگان ناظر، نمایندگان پژوهشکده آمار و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حضور دارند و به طور کامل پرسشنامه‌های مورد استفاده در این طرح معرفی و نحوه تکمیل آنها به تفصیل توضیح داده می شود. این نمایندگان با نمایندگان تعیین شده در ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها، ارتباط و همکاری مستقیم در اجرای این طرح را  دارند.