اتاق بازرگانی ایران میزبان استارت‌آپ دموی گردشگری

اتاق بازرگانی ایران میزبان استارت‌آپ دموی گردشگری

چهارمین استارت‌آپ دموی گردشگری با حمایت فن‌بازار ملی ایران در اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.

چهارمین استارت‌آپ دموی گردشگری با حضور ۸ استارت‌آپ موفق که محصولات تجاری دارند، روز یکشنبه پانزدهم مردادماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

پیش از این در پی فراخوان چهارمین استارت‌آپ دموی گردشگری بیش از ۳۰ استارت‌آپ در این زمینه ثبت نام کردند که در مراحل ارزیابی اولیه ۱۷ استارت‌آپ و سپس ۸ استارت‌آپ نهایی جهت ارائه در حضور سرمایه‌گذاران انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، برنامه استارت‌آپ دموی گردشگری روز یکشنبه، ۱۵ مرداد ساعت ۱۴ با حضور اکبر قنبرپور، رییس مرکز ملی فن‌بازار ایران، سرمایه‌گذارها و گروه‌های استارت‌آپی حاضر در سالن اتاق بازرگانی آغاز می‌شود و گروه‌های استارت‌آپی بعد از ارائه محصول خود جهت مذاکره و جذب سرمایه‌گذاری اقدام می ‌کنند.