گزارش تصویری بازدید دو ساعته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز

گزارش تصویری بازدید دو ساعته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با نصرالله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز در بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران

بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناصر سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناصر سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا
بازدید نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا
بازدید نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا
بازدید نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا
بازدید نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از غرفه مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز
بازدید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سالن الکام‌استارز