ارائه هفده خدمت در زمینه اخذ استانداردها و مجوزها به شرکت‌های نوپا

ارائه هفده خدمت در زمینه اخذ استانداردها و مجوزها به شرکت‌های نوپا

از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۷ خدمت حمایتی در زمینه مشاوره و دریافت استانداردها و مجوزهای ملی و بین‌المللی به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و تولیدی و صنعتی ارائه می‌شود.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش بهره‌وری و توان رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای جدید و در راستای اجرای طرح راهبردی «شرکت رقابت‌پذیر»، اقدام به ارائه ۱۷ خدمت حمایتی کرده است.

این حمایت‌ها در زمینه اخذ و مشاوره استانداردها و مجوزهای ملی و بین‌المللی است که در این راستا ۱۷ خدمت ارائه می‌شود.

این حمایت‌ها در قالب کمک بلاعوض و برای اولین بار تا سقف ۲۸ میلیون تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و تا سقف ۳۶میلیون تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و صنعتی پرداخت می‌شود.