تجربیات صادرکنندگان موفق به دانش‌بنیان‌ها منتقل می‌شود

تجربیات صادرکنندگان موفق به دانش‌بنیان‌ها منتقل می‌شود

دوره آموزشی نشست انتقال تجربیات صادرکنندگان موفق ۱ (محصولات FMCG) برای شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان در تیرماه برگزار می‌شود.

دوره آموزشی نشست انتقال تجربیات صادرکنندگان موفق ۱ (محصولات FMCG) برای شرکت‌های دانش‌بنیان در تیرماه برگزار می‌شود.

بررسی آمیخته بازاریابی در بازارهای بین‌المللی و صادراتی، محیط فرهنگی در بازارهای بین‌الملل، محیط اقتصادی در بازارهای بین‌الملل، محیط سیاسی و قانونی در بازارهای بین‌الملل، تعیین STP در بازارهای هدف از سرفصل‌های این دوره به شمار می‌روند.

این کارگاه آموزشی روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه ۹۶ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ با حضور مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار خواهد شد. مدیران و کارشناسان مالی، مدیران ارشد اجرایی، فروش و بازاریابی، مشاوران فروش و بازاریابی و علاقه‌مندان به این حوزه می‌توانند در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.

کریدور صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان که متقاضی حضور در این کارگاه آموزشی هستند حمایت ۷۰ درصدی می‌کند.