fa-IR
حمایت مالی بنیاد برکت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

حمایت مالی بنیاد برکت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

بنیاد برکت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان چهارمحال و بختیاری حمایت مالی می‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری بنیاد برکت در حوزه الکترونیک، فنی مهندسی و تجهیزات پزشکی گفت: بنیاد برکت با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در استان چهارمحال و بختیاری مشارکت و حمایت می‌کند.

اسماعیل پیرعلی افزود: بنیاد برکت در قالب مشارکت از طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشند و بتوانند زمینه اشتغال جوانان را به‌خصوص در مناطق محروم فراهم کنند پنج‌تا چهل میلیارد ریال حمایت مالی خواهد کرد.

وی افزود: کارآفرینان چهارمحال و بختیاری می‌توانند طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از حمایت مالی این موسسه به پارک علم و فناوری این استان ارائه دهند و پس از بررسی طرح‌ها، نقدینگی آن در قالب مشارکت تأمین می‌شود.

پیرعلی گفت: بنیاد برکت حداکثر پس از مدت پنج سال از شروع مشارکت و یا سه سال پس از بهره‌برداری طرح، سهم‌ مشارکت خود را به‌صورت اقساطی بر مبنای ارزش‌گذاری روز، دارایی و بدهی‌ها، به کارآفرینان واگذار و از طرح مصوب خارج خواهد شد.