مشهد میزبان نخستین جشنواره کارآفرینی با موضوع سلامت معنوی

مشهد میزبان نخستین جشنواره کارآفرینی با موضوع سلامت معنوی

نخستین جشنواره کارآفرینی با موضوع سلامت معنوی مرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود.

این جشنواره با موضوع سلامت معنوی با محوریت سوغات سالم، سوم تا ششم مرداد ماه در قالب فراخوان طرح‌ها و ایده‌های دانشجویی و استادان و ایده‌پردازان در قالب استارت‌آپ ویکند برگزار خواهد شد.

این جشنواره بر اساس مصوبه شورای مدیران پژوهشکده بوعلی توسط مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد و قرار است در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از دستاوردهای علمی فناوری و اختراعات دانشگاه نیز برپا شود.