مسیر تولید اشتغال دانش‌بنیان استان اردبیل تدوین می‌شود
رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:

مسیر تولید اشتغال دانش‌بنیان استان اردبیل تدوین می‌شود

عبدالقیوم قلی پوری تصریح کرد: با استقرار پارک علم و فناوری در استان اردبیل شاهد جهش قابل‌توجه در حوزه اشتغال‌های دانش‌بنیان هستیم.

وی بابیان اینکه ایده‌های نخبگان در پارک موردحمایت است، اضافه کرد: در کنار آن تدوین مسیر تولید اشتغال ضرورت داشت که این طرح نیز در دست اجرا است.

به گفته رئیس پارک علم و فناوری استان مجموعه یافته‌ها در این راستا در قالب کتابی تهیه‌شده و در اختیار مدیران ادارات استانی قرار می‌گیرد.

قلی پوری تأکید کرد: مدیران قبل از چاپ نهایی می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند و درنهایت این کتاب به‌عنوان دستورالعمل ایجاد اشتغال‌های دانش‌بنیان مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این مجموعه ظرفیت‌های اشتغال دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف و دستگاه‌هایی که می‌توانند حمایت کنند، معرفی می‌شوند.

رئیس پارک علم و فناوری استان متذکر شد: این مجموعه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بومی تأکید داشته و راهکارهای ایجاد اشتغال نیز بر اساس مدل بومی استخراج‌شده است.