اینفوگرافیک: مهم‌ترین موانع کارآفرینی فرهنگی در ایران

تاثیر متقابل رشد اقتصادی و فرهنگ، اهمیت مطالعه بر روی کارآفرینی فرهنگی و عوامل موفقیت و شکست این نوع کارآفرینی را بیشتر می‌کند شما در اینفوگرافیک زیر می‌توانید موانعی را که بر سر کارآفرینان فرهنگی کشورمان هستند را ببیند که برای رشد کارآفرینی فرهنگی رفع این موارد و مبارزه با آن‌ها می‌تواند برای تسهیل روند کسب‌وکارهای موجود در این زمینه مفید باشد

مهم‌ترین موانع کارآفرینی فرهنگی در ایران
مهم‌ترین موانع کارآفرینی فرهنگی در ایران