fa-IR

اینفوگرافیک: مقایسه وضعیت درآمد و اشتغال محصولات فرهنگی، هنری در خاورمیانه با جهان

یکی از پیش شرط‌های ایجاد ارتباط میان فرهنگ و کسب‌وکار و نهادینه کردن فرهنگ مورد انتظار در بخش اقتصاد و بازار، توجه ویژه به نحوه و میزان درآمد کسب‌وکارهای فرهنگی موجود و همچنین هدایت و نظارت علاقه‌مندان به این حوزه، در مسیر ایجاد کسب‌وکار با محورت فرهنگ است . برای دستیابی به این هدف باید از روش‌های متنوعی استفاده کرد تا بتوان از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای توسعه بهره‌مند شد. با اینفوگرافیک زیر می‌توانید تفاوت توجه به ارتباط فرهنگ و کسب‌وکار در جهان و خاورمیانه و همچنین خلا‌های موجود برای توجه بیشتر را بهتر درک کنید.

این اینفوگرافیک، بخشی از اینفوگرافیک منتشر شده در «گزارش زیست‌بوم شماره ۶» است.

مقایسه وضعیت درآمد و اشتغال محصولات فرهنگی، هنری در خاورمیانه با جهان
مقایسه وضعیت درآمد و اشتغال محصولات فرهنگی، هنری در خاورمیانه با جهان