۴۸۰ شرکت دانش‌بنیان در استان گلستان راه‌اندازی می‌شود
رئیس بنیاد نخبگان گلستان:

۴۸۰ شرکت دانش‌بنیان در استان گلستان راه‌اندازی می‌شود

رئیس بنیاد نخبگان گلستان گفت: بر اساس سند ۱۴۰۴ در استان ۴۸۰ شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی خواهد شد.
ابوالقاسم خزاعیان درباره راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان در استان اظهار داشت: در سند ۱۴۰۴ تشکیل بیش از بیست هزار شرکت دانش‌بنیان در نظر گرفته‌شده که بر اساس برش استانی سهم گلستان بیش از ۴۸۰ شرکت دانش‌بنیاد است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ نخبه و ۵۴ شرکت از حمایت‌های مالی و متنوع بنیاد نخبگان استان گلستان بهره‌مند شده است.
رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان تأکید کرد: در کشور سه هزار شرکت دانش‌بنیان مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند و شش هزار درخواست جدید هم ارائه‌شده که در حال بررسی است.

خزاعیان افزود: سهم استان گلستان در برش استانی ۴۸۰ شرکت دانش‌بنیان است که در حال حاضر ۴۲ شرکت دانش‌بنیان در استان فعالیت می‌کنند.

وی اظهار کرد: هر چه از سرمایه‌های انسانی استفاده بیشتری انجام شود کشور دارای بالندگی بیشتری می‌شود.

خزاعیان افزود: کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته توجه خود را به سرمایه‌های انسانی معطوف کرده‌اند اما ما هنوز این سرمایه‌ها را جدی نگرفته‌ایم.

رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان تصریح کرد: استعدادها باید در همه گوشه و کنارهای کشور شناسایی‌شده و از آن‌ها استفاده شود.

خزاعیان گفت: برای کاربردی شدن فعالیت‌های پژوهشی باید زیرساخت‌ها، امکانات و شرایط لازم در استان گلستان فراهم شود و خوشبختانه امروزه حمایت‌های خوبی از مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌گیرد.