توسعه همکاری‌های ایران و کره جنوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان

توسعه همکاری‌های ایران و کره جنوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به سفر اخیر خود به کشور کره جنوبی گفت: این سفر باهدف افزایش تعامل و همکاری میان دو کشور و توسعه حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت.

علیرضا دلیری هدف از سفر به کره جنوبی را گسترش تعامل و همکاری در حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: کشور کره جنوبی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه ساختارها و نهادهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و متوسط است که با افزایش تعامل و همکاری میان ایران و نهادهای تأمین ‌مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور، زمینه توسعه حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و جذب منابع با اشاره به ظرفیت کشور کره جنوبی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: کره جنوبی با بیش از ٣.٤ میلیون شرکت کوچک و متوسط برای بیش از ١٣ میلیون نفر اشتغال و سالانه بیش از ٧٤٩ میلیارد دلار تولید از کل ١٥٠٠ میلیارد دلار سرانه‌ GDP کره جنوبی ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به حجم ٤٩٠ میلیارد دلاری تسهیلات دریافتی توسط این شرکت‌ها در سال ٢٠١٦ ادامه داد: در نظام تأمین مالی این شرکت‌ها، دو نهاد فوق یعنی صندوق ضمانت اعتباری و بانک صنعتی نقش اساس دارند که صندوق ضمانت اعتباری نهادی دولتی با ٢٣٠٠ نفر نیروی کار، سرمایه بالغ‌بر ٤.٢ میلیارد دلار ضمانت‌هایی به ارزش ٤١ میلیارد دلار صادر کرده است.

دلیری با اشاره به گستره وسیع این نهاد مالی در کشور کره جنوبی با بیش از ١٠٧ شعبه در کره جنوبی، خاطرنشان کرد: بانک صنعتی کره جنوبی با اختصاص ٦٢ درصد از سرمایه به دولت، قادر به تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با تسهیلات ارزان‌قیمت است.

به گفته وی، دارایی‌های این بانک بیش از ٢٩٣ میلیارد دلار است و تاکنون به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلاتی به ارزش ١٣٤ دلار اعطا کرده است.