تسهیلات صدمیلیونی دفتر تجاری‌سازی معاونت علمی به شرکت‌های فناور

تسهیلات صدمیلیونی دفتر تجاری‌سازی معاونت علمی به شرکت‌های فناور

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری شرط اعطای تسهیلات به شرکت‌های فناور را داشتن قرارداد فروش و محصولی که به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد، دانست.

دکتر حسام زند حسامی در بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم‌آباد و پارک علم و فناوری استان، به تشریح خدمات دفتر تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ارائه راهنمایی‌های لازم به فناوران جهت اخذ تسهیلات این دفتر پرداخت.
زند حسامی در خصوص تسهیلات حمایتی دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این تسهیلات جهت تجاری‌سازی به شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد اعطا می‌شود که میزان آن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با سود ۴ درصد و تنفس یک‌ساله است.
وی شرط اعطای تسهیلات را داشتن قرارداد فروش و محصولی که به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد، دانست.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: این تسهیلات از تسهیلات حمایتی ویژه شرکت‎های دانش‌بنیان که از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی کشور اعطا می‌شود، مجزاست و شرکت‎های دانش‌بنیان باید جهت اخذ تسهیلات حمایتی پیگیری لازم را از طریق آن صندوق به عمل‌آورند.

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری شرط اعطای تسهیلات به شرکت‌های فناور را داشتن قرارداد فروش و محصولی که به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد، دانست.

دکتر حسام زند حسامی در بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم‌آباد و پارک علم و فناوری استان، به تشریح خدمات دفتر تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ارائه راهنمایی‌های لازم به فناوران جهت اخذ تسهیلات این دفتر پرداخت.

زند حسامی در خصوص تسهیلات حمایتی دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این تسهیلات جهت تجاری‌سازی به شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد اعطا می‌شود که میزان آن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با سود ۴ درصد و تنفس یک‌ساله است.

وی شرط اعطای تسهیلات را داشتن قرارداد فروش و محصولی که به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد، دانست.

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: این تسهیلات از تسهیلات حمایتی ویژه شرکت‎های دانش‌بنیان که از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی کشور اعطا می‌شود، مجزاست و شرکت‎های دانش‌بنیان باید جهت اخذ تسهیلات حمایتی پیگیری لازم را از طریق آن صندوق به عمل‌آورند