fa-IR
اختصاص ۶۳۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد لرستان

اختصاص ۶۳۷ میلیون تومان سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد لرستان

‌رئیس دبیرخانه هیئت‌امنای دانشگاه آزاد لرستان گفت: ۶۳۷ میلیون تومان به امور سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان اختصاص‌یافته است.

دکتر بهروز دوستی اظهار کرد: امسال ۶۳۷ میلیون از بودجه پژوهشی دانشگاه به امور سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان اختصاص‌یافته، همچنین ۲۰۷ میلیون تومان برای تأسیس و اداره مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در نظر گرفته‌شده است.

دوستی یادآور شد: شورای سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی دانش‌بنیان گامی در تحقق و شکل‌دهی دانشگاه کارآفرین است.

رئیس دبیرخانه هیئت‌امنای لرستان تصریح کرد: این شورا با کارشناسی، ممیزی مسیر تقویت درآمدهای غیر شهریه‌ای را هموارتر می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۳ میلیارد و ۴۷ میلیون تومان از بودجه پژوهشی امسال دانشگاه آزاد و لرستان از محل شهریه‌هاست، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از بودجه پژوهشی امسال دانشگاه به تجهیز آزمایشگاه‌ها اختصاص می‌یابد.

رئیس دبیرخانه هیئت‌امنای لرستان گفت: حدود ۳ میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی در سال جاری خریداری می‌شود.