مدرسه کارآفرینی در دانشگاه صنعتی بیرجند راه‌اندازی می‌شود

مدرسه کارآفرینی در دانشگاه صنعتی بیرجند راه‌اندازی می‌شود

مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: هم‌زمان با سال تحصیلی جدید مدرسه کارآفرینی در دانشگاه صنعتی بیرجند راه‌اندازی خواهد شد.

حسین مؤدی با اشاره به اینکه شکست عامل موفقیت است، اظهار کرد: تنها داشتن علم برای کارآفرینی کافی نیست، بلکه باید تجربه لازم را نیز داشت.

وی افزود: در بحث‌های کارآفرینی شکست زیاد است، پس بهترین کار این است که این شکست در دوران جوانی باشد، وقتی انسان در جوانی شکست بخورد این شکست‌ها تجربه‌ای می‌دهد که می‌توانیم از آن‌ها در آینده استفاده کنیم.

مؤدی با تأکید بر اینکه دانشجو باید به دنبال کارآفرینی باشد، اظهار کرد: اگر بخواهیم دانشجوی کارآفرین تربیت کنیم، باید مهارت‌های لازم را به وی آموزش دهیم.

وی ادامه داد: مهارت‌های مربوطه تنها مهارت‌های رشته خود دانشجو نیست، بلکه دانشجو وقتی بخواهد کارآفرینی انجام دهد، علاوه بر اینکه باید در رشته تخصصی خودش سررشته داشته باشد، باید مهارت‌های دیگری مانند علم فروش و بازار را نیز بداند.

مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: از ترم آینده یک مدرسه کارآفرینی در دانشگاه صنعتی بیرجند راه‌اندازی خواهیم کرد که این مدرسه هم برای دانشجویان و هم برای دانش‌آموزان مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مؤدی افزود: مطالبی در این مدرسه گفته خواهد شد که در مدرسه و دانشگاه به دانش‌آموزان و دانشجویان گفته نمی‌شود، مانند بحث‌های مالی و مارکتینگ و بازار که در مدرسه کارآفرینی پوشش خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان دانشگاه صنعتی می‌توانند با شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای مورد تأیید گروه آموزشی خود از امتیاز ثبت این دوره‌ها به‌عنوان ساعات کارآموزی خود نیز استفاده کنند.

فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ترویج داده شود
مؤدی بابیان اینکه ما باید فرهنگ کارآفرینی را در دانشگاه ترویج دهیم، گفت: به همین دلیل باید جو کارآفرینی در دانشگاه‌ها ایجاد شود.
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به نقش دوره‌های کارآموزی، یادآور شد: کارآموزی و کارورزی می‌تواند نقش مهمی را در کسب مهارت در حوزه‌های کارآفرینی داشته باشد.