ضرورت زایش شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه‌ها/ پایان‌نامه به بازار برسد
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح کرد:

ضرورت زایش شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه‌ها/ پایان‌نامه به بازار برسد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: ضروری است که پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان به محصول تبدیل شوند و به بازار برسند.
دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون رشد شرکت‌های دانش‌بنیان صعودی بوده است، اظهار داشت: امیدواریم که سال آینده این روند بیشتر شود تا شاهد افزایش هرچه بیشتر محصولات دانش‌بنیان در بازار باشیم.
وی با تأکید بر اینکه باید جریان زایش شرکت‌های دانش‌بنیان از دانشگاه‌ها جدی گرفته شود، افزود: برای این موضوع، برنامه‌هایی داریم هرچند که وظیفه اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی نیست اما درصدد هستیم که بتوانیم از شرکت‌هایی که از دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند حمایت کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: اگر در دانشگاه‌ها پایان‌نامه‌ها و طرح‌های کاربردی وجود داشته باشند می‌توانند با راه‌اندازی یک شرکت دانش‌بنیان، پروژه خود را پیش ببرند.
سلطانی با تأکید بر اینکه البته این طرح‌های کاربردی و پایان‌نامه‌ها به شرطی که بازار را در دست بگیرند می‌توانند شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی کنند، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی امکان ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی را به وزارت علوم ابلاغ کرده، وزارت علوم نیز به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: استاد یا دانشجو می‌تواند در راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.
سلطانی با بیان اینکه چون شرکت‌های دانش‌بنیان پول کافی برای ایجاد یک شرکت را ندارند، صندوق نوآوری و شکوفایی به آن‌ها کمک می‌کند، اظهار داشت: این کمک بدین‌صورت است که در راه‌اندازی شرکت، استاد یا دانشجو را یاری می‌کنیم و با آن‌ها در سود و زیان شرکت شریک می‌شویم.
وی تأکید داشت: جریان زایش شرکت‌ها از دانشگاه‌ها باید اتفاق بیافتد به شرطی که بازار را به دست بگیرند.
وی ادامه داد: اگر چنین شرکت‌هایی از دل دانشگاه بیرون بیاید محصول دانش‌بنیان نهایی به مرحله تولید رسیده و مردم نیاز خود را از این دسته محصولات برطرف می‌کنند.
سلطانی تأکید کرد: بدین واسطه دانشگاه به سمت تجاری شدن گام برمی‌دارد.