ضمانت‌نامه تسهیل‌کننده به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود
توسط دانشگاه تهران؛

ضمانت‌نامه تسهیل‌کننده به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل‌کننده به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کند.
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از فعال‌ترین صندوق‌ها در صدور انواع ضمانت‌نامه و تضمین قراردادهای حوزه فناوری کشور، اقدام به ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کند.
این تسهیلات در راستای حمایت از رشد و توسعه فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان طی سالیان گذشته است.
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمانت‌نامه برای تمامی قراردادهای شرکت‌های فعال در این حوزه و با شرایط تسهیل شده ارائه می‌کند.
در این مدل تسهیلات، متقاضیان می‌توانند برای تمامی قراردادهای خود با کارفرمایان از ضمانت‌نامه‌های این صندوق با شرایط بسیار تسهیل شده ازجمله تخفیف در مبالغ ودیعه و وثایق دریافتی استفاده کنند.
ضمانت‌نامه‌های صادره توسط این صندوق موردپذیرش در تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کشور بوده و تمامی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری کشور است و آن‌ها می‌توانند از امکان حمایتی به وجود آمده در بحث ضمانت‌نامه این صندوق برای تمامی قراردادهای خود استفاده کنند.